Logo
TAŞUCU TOKİ KONUTLARI

Yaşam Kalitesi

Kentin gürültülü ve karmaşık yaşamından uzak, sakin ve huzurlu

Yaşam Kalitesi

Doğa ve Yeşil

Doğayla başbaşa, sosyal alanları ile zevkli, eğlenceli

Yaşam Kalitesi

Deniz ve Mavi

Balkonda çay keyfi, deniz kokusu, ülkemizin kesintisiz en uzun sahillerinden biri

Yaşam Kalitesi

Yönetici ile ilgili yargıtay kararlar


YÖNETİCİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR VE YÖNETİCİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

·         Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule icbar edilemez. Y.5.H.D. 7.7.1986 GÜN, 1986/9376 E.9920 K.

·         Yönetici atanması ile ilgili davayı tek kat maliki de açabilir. 18.H.D. 28.5.1993 GÜN, 1993/5439 E.7293 K. Yönetici birinci toplantıda seçilemezse, ikinci toplantıda da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmesi gerekir. Bulunanların çoğunluğu yetmez. Y.5.H.D.26.3.1984 gün, 1984/2271 E.2660 K.

·         Sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadan yönetici seçilemez. y.5.h.d.27.6.1977 gün,1977/4525 E.1977/4994 K. y.5.h.d.28.1.1980 gün,1980/481 E.532 K.

·         Sekiz ve daha yukarı sayıda bağımsız bölüm olan binalarda yönetici seçimi zorunludur. y.5.h.d.3.10.1983 gün, 1983/7090 E.7627 k.

·         Kat malikleri kurulunca yönetici tayin edildikten sonra, mahkeme marifeti ile yönetici tayini istenemez. Y.5.H.D.5.4.1968, E.1968/1022, K.1968/1983.

·         Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule zorlanamaz. Y.5.H.D.2.7.1968, E.1968/3623, K.1968/4008.

·         634 sayılı KMK. md.24'e dayanarak dava açmak, kat maliki olmayan yöneticinin görevleri arasına girmez. YHGK.19.6.1974, E.1972/5-606, K.1974/735.

·         Kat maliki olmayan yönetici, kendisine özel yetki verilmedikçe müdahalenin meni davası açamaz. YHGK.16.3.1977,E.1975/5-1151, K.1977/249.

·         Kat malikleri kurulundan yetki alan yönetici, ortak yere müdahalenin önlenmesi ve ecri misil davası açabilir. Y.5.H.D.23.1.1978, E, 1977/7589 ,K.1978/500. *Yönetici kat maliklerinden her birine ayrı ayrı hesap vermek zorunda değildir. Sadece kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür. Y.5.H.D. 19.2.1990, E. 1990/17110, K.1990/4190

·         Yönetici, Kat malikleri kurulunca ibra edilmişse kendisinden ayrıca hesap istenemez. Y.5.H.D. 24.12.1979, E. 1979/9201, K.1979/9731.

Adres: TAŞUCU MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI 86.SOKAK TAŞUCU/MERSİN
Telefon: (324) 741-7050
Faks: (324) 741-7047
Email: info@tasucutoki.com